Dit vraagt om Regie op Veranderen

Vaak kan dat met kleine veranderingen; door een beetje vooruit te kijken, kun je snel anticiperen en je – met voldoende tijd – goed voorbereiden. Soms is de verandering complexer en is er te weinig tijd. Je moet scherper bijsturen, dieper ingrijpen. In een organisatie houdt alles verband met elkaar, grijpt alles op elkaar in en veranderingen werken door in alle geledingen van de organisatie.

Bij iedere verandering moeten economische, bedrijfskundige en personele aspecten afgewogen worden. En moeten verschillende partijen op de juiste momenten betrokken worden bij het besluitvormingsproces. Dit vraagt om Regie op Veranderen.

Voorbeelden van projecten van Inge Telting