Vaak kan dat met kleine veranderingen; door een beetje vooruit te kijken, kun je snel anticiperen en je – met voldoende tijd – goed voorbereiden. Soms is de verandering complexer en is er te weinig tijd. Je moet scherper bijsturen, dieper ingrijpen. In een organisatie houdt alles verband met elkaar, grijpt alles op elkaar in en veranderingen werken door in alle geledingen van de organisatie. Bij iedere verandering moeten economische, bedrijfskundige en personele aspecten afgewogen worden.

‘Een organogram kun je in vijf minuten veranderen. Een organisatie veranderen, is meer dan het omhangen van personeel’

Draagvlak

Of het nu een kleine aanpassing of een grotere herstructurering is, een organisatieverandering gaat pas werken als er draagvlak is. Fusies, integratietrajecten en reorganisaties hebben altijd personele consequenties. Dat is ingrijpend voor het personeel; het biedt kansen maar het geeft ook onrust en onzekerheid, het roept vragen op bij mensen op de werkvloer: wat zijn de gevolgen voor mij persoonlijk?

Eerlijk en transparant

Vanuit mijn jarenlange ervaring met organisatieverandering en HR weet ik dat je mensen meer comfort kunt bieden door eerlijk en transparant te zijn over de veranderingen die (gaan) spelen; aan de mensen die moeten vertrekken, maar zeker ook aan de mensen die blijven en samen de nieuwe organisatie moeten maken. Zonder draagvlak blijft de verandering steken bij het zoveelste nieuwe organogram, bij weer een nieuwe procesbeschrijving.

Samen doorlopen we het verandertraject waarin ik de processtappen tot aan de besluitvorming inzichtelijk maak, zorg voor afstemming tussen OR en bestuurder en toezie op de implementatie en inrichting van HR.