Het zijn complexe trajecten die vrijwel altijd veranderingen met zich meebrengen, in structuur maar ook in cultuur. Dat hoeft niet negatief te zijn. Vaak wordt in de adviesaanvraag alleen de oplossing op tafel gelegd: een concreet stukje dat maar ‘even aangepakt moet worden’ of een afdeling die maar ‘even anders neergezet moet worden’. Een organogram kun je zonder moeite veranderen, maar een organisatie veranderen is complexer. En invloed uitoefenen op de verandering is nog lastiger.

Invloed krijgen

Ik help ondernemingsraden invloed te krijgen door ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden op de achterliggende vragen, het uitstippelen van tactiek en het vooraf bepalen welk doel zij willen bereiken. Door effectiever en slagvaardiger te opereren kun je invloed uitoefenen op je eigen werkomgeving. Hoe krijg je dit nu voor elkaar? Hoe krijg je grip op de ontwikkelingen binnen het bedrijf? We maken samen een inhoudelijke analyse, kijken naar het grotere geheel, brengen het politieke speelveld in kaart en maken tactisch gebruik van alle (wettelijke) mogelijkheden én we schuwen de inzet van persoonlijke charme niet.

Traject kiezen

Welk traject we volgen, is afhankelijk van het vraagstuk: verandert de organisatie of moet de organisatie in de ogen van de ondernemingsraad veranderen. Denk aan een of meer dagdelen, werkconferenties, visie-sessies of studiedagen gericht op beeld-, oordeels- en besluitvorming. Het traject kan met de hele ondernemingsraad, met individuen of met commissies. Begeleiding kan live op de eigen locatie of in een conferentieoord, maar (beeld)bellen behoort ook tot de mogelijkheden. Waar nodig ga ik in gesprek met de interne gesprekspartners om het traject op elkaar af te stemmen.

Als extern adviseur help ik jou:
ik loop met je mee tijdens jouw reis. Jij bepaalt de richting, ik help waar nodig is.

  • Als gids duid ik jouw omgeving, voorspel de bewegingen van jouw gesprekspartners.
  • Als spiegel help ik jouw gedachten te ordenen.
  • Als tolk help ik jouw zorgen te verwoorden, zodat de directie of medezeggenschap deze ook begrijpt.
  • Als coach help ik je jouw argumenten tactisch en effectief uit te spelen, rekening houdende met de persoonlijkheid van jullie gesprekspartner.
  • Als begeleider help ik je (waar nodig) met het uitwerken of het aanleveren van documenten of discussiestukken.
  • Als adviseur zet ik mijn kennis op HR, arbeids- en organisatiepsychologie en bedrijfskunde in, om je te helpen bij het vinden van inhoudelijke antwoorden.

Daar waar aanvullend specialistische kennis nodig is, kan ik terugvallen op een breed netwerk van deskundigen.