Op zoek naar knoppen en hendels in plaats van sloten en grendels.

Als veranderkundige met een psychologische en bedrijfskundige achtergrond weet ik makkelijk te schakelen tussen alle partijen die betrokken zijn bij het overleg in de organisatie: management, medezeggenschap en toezichthouders, van blue collar tot boardroom. Door de verschillende stakeholders binnen de organisatie tijdig te betrekken, kunnen zij hun bijdrage zinvol leveren.

Het overleg tussen de partijen is geen wettelijk verplicht nummer, maar legt de basis voor gedragen, constructieve oplossingen en kenmerkt zich door wederzijds begrip. Medezeggenschap speelt een cruciale rol in het balanceren van de belangen van de organisatie en de belangen van de medewerkers. Bij belangrijke veranderingen in de organisatie vertegenwoordigt medezeggenschap de belangen van het personeel en heeft de verantwoordelijkheid om, samen met de werkgever en toezichthouder, te zorgen voor een transparante, toetsbare besluitvorming en een veilige werkomgeving. Het regisseren van de organisatieverandering is dus ook het regisseren van het besluitvormingsproces.

Wat bied ik jou?

 • Een onderzoekende, confronterende houding met gevoel voor de politieke context en achterliggende belangen, en afgestemd op de ambities en het vermogen van de deelnemers.
 • Pragmatische oplossingen op maat: op zoek naar knoppen en hendels in plaats van sloten en grendels.
 • Hands-on mentaliteit en doorpakken in balans met mensen in hun kracht zetten.
 • Inzicht in je eigen vermogen en onvermogen.
 • Inzicht in het vermogen om je als team optimaal in te zetten.
 • Inzicht in de manier om je eigen onvermogen te ondervangen.

Wat vraag ik van jou?

 • Ambitie om de verhouding tussen bestuurder, toezichthouder en medezeggenschap professioneel vorm te geven.
 • Visie op de eigen taak en rol die past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheden van deze rol.
 • Visie op de balans tussen de belangen van de organisatie en de belangen van de medewerkers.
 • De visie dat het werk van de toezichthouder en de medezeggenschap vrijwillig maar niet vrijblijvend is.
 • Gevraagd en ongevraagd verantwoording kunnen afleggen over de gemaakte keuzes.
 • Een lerende houding, gericht op het continue groeien in de eigen rol.