Wat moet er allemaal gebeuren om het ook echt te laten werken?

Een wezenlijke verandering bereik je door het regisseren van oud gedrag naar nieuw gedrag, waarbij je zorgt dat je alle mogelijke middelen benut om continu aandacht te besteden aan wat je van medewerkers (van hoog tot laag) verwacht. Wees consistent en consequent. Een verandering raakt iedereen en gaat pas werken als iedereen kan bijdragen aan het realiseren hiervan. Het is dus zaak om alle partijen die belang hebben bij jouw organisatie bij de verandering te betrekken. Medewerkers kennen hun eigen directe werkomgeving het best en willen zich hiervoor ook verantwoordelijk voelen. Als iedereen meedoet, meewerkt en meedenkt creëer je draagvlak.

Maximaal draagvlak creëren

Maximaal draagvlak creëren betekent: maak alle stakeholders mede-eigenaar van de gekozen richting door ervoor te zorgen dat zij zich in die richting en uitwerking kunnen herkennen. Het zou prettig zijn als alle stakeholders met de neuzen in dezelfde richting staan. Als de ideeën en de belangen van alle partijen meegewogen kunnen worden in de uiteindelijke besluitvorming. Maar dan wel graag tijdig ingebracht, zodat we de energie kunnen steken in waar we naar toe willen. En niet op het laatste moment terug naar de tekentafel moeten.

Alle aspecten meenemen

Iedere verandering kent economische, bedrijfskundige en personele aspecten die meegenomen moeten worden. We hebben te maken met een aantal kaders die de wettelijke rol van de stakeholders aangeven; medezeggenschap en toezichthouder hebben allemaal iets te zeggen over de veranderingen. Het regisseren van de verandering is ook het regisseren van het besluitvormingsproces. Hoe zorg je ervoor dat alle partijen tijdig hun rol kunnen spelen en dat de zorgen en aandachtspunten ook tijdig op de juiste tafel komen?

Werkwijze

  • Ik kijk naar de organisatie als geheel en naar de urgentie van het vraagstuk. Ik analyseer welke beleidsvelden een rol spelen in de koerswijziging en adviseer stafafdelingen wat zij nodig hebben om een zinvolle bijdrage te leveren.
  • Ik zorg dat – tijdig en met respect voor ieders positie – de verschillende stakeholders binnen de organisatie betrokken worden, zodat het geen wettelijk verplicht nummer is maar de basis legt voor gedragen, constructieve oplossingen, gebaseerd op wederzijds begrip.
  • Ik kijk naar medewerkers met behulp van de float schaal; welk gedrag vertonen medewerkers en MT nu, wat is het wenselijke adequaat gedrag, wat is de afstand tussen de huidige kennis en competenties en wat wordt er straks van medewerkers gevraagd?

Welk traject we volgen, is afhankelijk van het vraagstuk: verandert de organisatie of moet de organisatie in de ogen van de ondernemingsraad veranderen. Denk bijvoorbeeld aan een serie coaching gesprekken met het hele MT of met bestuurder, bestuurssecretaris, HR of toezichthouder afzonderlijk.