‘Veranderkundige met een medezeggenschapshart, medezeggenschapskundige met een veranderkundige kijk’

Mijn klanten zijn werkzaam binnen de sectoren handel en industrie, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, overig profit, zorg en welzijn, onderwijs, overheid en overig non-profit. Binnen de organisaties heb ik contact met medezeggenschap, management, toezichthouders en HR. Zij waarderen mij voor mijn deskundigheid, professionaliteit en open houding, en mijn benadering om het meest effectief veranderingen tot stand te brengen of invloed uit te oefenen.

Na mijn studie arbeids- en organisatiepsychologie in Leiden werkte ik tot 1997 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij de vakgroep Bedrijfspsychologie van de Economische Faculteit was ik onderzoeker naar de effectiviteit van personeelsbeleid op de diversiteit van organisaties. Daarnaast was ik docent en stage- en scriptiebegeleider van studenten. Aansluitend ging ik als trainer/adviseur werken bij Looten Organisatie Adviseurs dat in 2000 werd overgenomen door GITP. Hier ontwikkelde ik met tot senior consultant met een breed palet aan dienstverlening: training, coaching (team en individu), advies op veranderkundige, HR-, MZ-, en governance thema’s en assessments.

Expertisegebieden

  • Human Resource Management: strategie, beleid, implementatie en inrichting van HR.
  • Personele consequenties bij fusies, integratietrajecten en reorganisaties.
  • Regie en procesmatige begeleiding bij complexe verandertrajecten.
  • Besturingsvraagstukken: besturen, toezicht en verantwoording.
  • Large Scale Intervention-technieken.
  • Coach op procesgevoeligheid, tactiek en lef.

Ik ben registerpsycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en aangesloten bij de OOA (beroepsvereniging voor organisatiekundigen en -adviseurs) en de BVMP (Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals).