Een callcenter heeft 500 medewerkers op diverse locaties in Nederland. Binnen een UWV regio vallen een aantal grote klanten weg. De eerste oplossing van de werkgever is afspiegelen over twee locaties. Het nadeel is dat er op deze manier veel klantkennis verloren gaat en dat medewerkers aanzienlijk meer reistijd krijgen. De OR kwam bij mij met de vraag om ondersteuning bij het opstellen van een sociaal plan.

Interventie:

Samen met de ondernemingsraad en de directie heb ik de toepassing van de basisprincipes ‘mens volgt werk’ en afspiegeling opnieuw beoordeeld en gezocht naar een maatwerkoplossing. Hierbij hebben we in de argumentatie het bedrijfseconomisch belang na sanering vooropgesteld. Immers, de organisatie moet doorgaan en moet daar zo goed mogelijk op zijn toegerust.