Als de buitenlandse aansturing verschuift van een business-as naar landen/regio’s-as dan gaat de Nederlandse aansturing mee. Internationale bedrijven in Nederland kennen deze golfbeweging. Is het je ooit opgevallen dat bijvoorbeeld in Franse organisaties deze verandering correleert met de Franse verkiezingen?

Voor medezeggenschap betekent dit: als de organisatie kantelt, gaat de medezeggenschap mee. Dus over deze wijzigingen heb je iets te zeggen én ze hebben gevolgen voor de inrichting van de medezeggenschapstructuur. Immers, de zeggenschap komt ergens anders te liggen en dan heb je als medezeggenschap te volgen. En heeft jouw Nederlandbestuurder eigenlijk weinig meer te vertellen – door aansturing via de business-as – dan kun je altijd het besluit toerekenen. Opeens zit je met de buitenlandse CEO aan tafel. Dit klink makkelijk, maar van de OR vraagt het wel wat overzicht om deze golfbeweging te zien en het vraagt de nodige flexibiliteit in inrichting om hier slagvaardig en effectief invloed op uit te oefenen.

Interventies:

  • Inzichtelijk maken van het veranderende krachtenveld.
  • Ervaren (door middel van gaming/simulaties) hoe je met dit krachtenveld kan ‘spelen’.
  • Begeleiden en adviseren in het optimaal uit-nutten van de medezeggenschapsrechten.

Voor de bestuurder betekent dit dat je opnieuw kunt bekijken hoe je de Nederland-organisatie ingericht wil hebben. En nee, dat betekent niet dat je alles onder eigen beheer kunt houden.

Zo sprak ik een CEO van wie de totale procurement was overgeheveld naar EMEA-niveau. Het gevolg was dat het invoeren van een nieuwe preferred supplier over vijf schijven moest; via medewerkers in Frankrijk en de tafel van een directeur in Portugal. Inmiddels zijn we vier maanden verder en er is nog steeds geen ordernummer. Dat is niet handig als je snel moet opereren en het over relatief kleine bedragen gaat. Ook in dit soort gevallen kan het kantelen van de organisatie kansen bieden, mits je goed kan samenwerken met de Nederlandse medezeggenschap. Soms helpt het om te zeggen ‘de ondernemersraad ligt dwars’.